Verskaf ons met u kontak informasie en ons sal u kontak!


Home Voordele Voordele vir diere Bokke, varke en hoenders

Bokke, Varke en Hoenders

  • Bokke toon dieselfde verbeterings in gesondheid en vertering as beeste en skape.
  • Varke en hoenders word hoofsaaklik in fabriekomgewings met ’n hoë teeldigtheid geteel, en toon ook aansienlike verbeterings ten opsigte van gesondheid en vertering.
  • Die ensieme in gars/hawer-groenvoer verminder die ‘taai mis’ van hoenders. Die eiers wat gelê word, is dus skoner.
  • Daar is ’n duidelike toename van tot 40% in eierproduksie.
  • Die groenvoer help om kannibalisme onder hoenders te verhoed, omdat daar geen leemtes in hul dieet is nie.
  • Varkproduksie word verhoog deur die ryk ensieminhoud van die gars/hawer-groenvoer, en dit is veral voordelig vir gespeende varkies om suksesvol van sogmelk na vaste kos oor te skakel.